Privacyverklaring Solstråle

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Manon de Haas, eigenaresse van Solstråle.

Solstråle is gevestigd in Almen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 67 32 53 27)

 

Jouw Privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als coach of Access behandelaar, een dossier aanleg. Dat doe ik alleen nadat jij hebt aangegeven met mij te gaan werken. Zie je er toch vanaf dan verdwijnen jouw gegevens uit mijn systeem.

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw hulpvraag, een intake-formulier, aantekeningen over de uitgevoerde sessies en eventuele reflectieverslagen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. 

Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens 
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. 
  • Als jouw coach en/of Access behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dus alles wat geschreven of gezegd wordt blijft bij mij tenzij jij expliciete en schriftelijk toestemming geeft deze te delen met derden, zoals een andere zorgverlener informeren, bijvoorbeeld als de coaching is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Als ik een hulpvraag of wat plaats heeft gevonden tijdens een sessie gebruik tijdens een intercollegiaal overleg (als casus om er zelf van te leren of om feedback te krijgen van collegae),  doe ik dit volledig geanonimiseerd!

 

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Jouw e-mail adres zal ik na jouw toestemming toevoegen aan mijn mailinglijst om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen en/of aanbiedingen in

mijn praktijk. 

Als je aangeeft dat je niet aan deze lijst wilt deelnemen zal ik je per direct hiervan verwijderen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier worden zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De gegevens voor de belastingdienst, zoals facturen, worden conform de wettelijke eis 7 jaar bewaard.

 

Je hebt altijd recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je mag me hierover altijd aanspreken.

 

Jouw gegevens op de factuur

 

Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van het product, zoals bijvoorbeeld ‘Access Bars sessie’ of ‘Ik leer leren  training’
  • De kosten van de sessie

 

Beveiliging

 

De wet verlangt van mij dat ik jouw gegevens bescherm.

Op internet bewaar ik alleen in mijn administratieprogramma jouw naam, adres en telefoonnummer. Deze zijn beveiligd met een toegangscode.

Je dossier, zowel digitaal als niet-digitaal (wanneer wat van toepassing is), bewaar ik in een afgesloten kast.

Alles wat we via e-mail, sms, WhatsApp en Facebook Messenger bespreken wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar wij mee akkoord zijn gegaan als gebruikers van deze diensten.

E-mail, sms, WhatsApp en Facebook Messenger bevinden zich op mijn telefoon en/of laptop/computer. Al mijn apparaten zijn beveiligd met een code.

 

Op mijn website is het mogelijk te reageren op blogs en je kunt contact met mij opnemen via verscheidene contactformulieren voor informatie of aanvragen van sessies, workshops en/of training.

 

Op mijn website worden cookies gebruikt.

Voor informatie hierover verwijs ik je naar de privacyverklaring onderaan deze website of klik hier.